cikkildəmək

cikkildəmək
f.
1. Cik-cik səs çıxarmaq (körpə quşlar haqqında). Cikkildəyir quşlar yuvalarında; Köçərilər durmuş ovalarında. A. S.. Cik-cik gəldi, cikkildədi; Qanadını büküb dedi: – Yumurtadan çıxdım təzə; Umac verir nənə bizə. M. D..
2. məc. dan. Yersiz söhbətə qarışmaq, müdaxilə etmək. Bu nə cikkildəyir?

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • cikkildəmə — «Cikkildəmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cikkildəşmə — «Cikkildəşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cikkildəşmək — qarş. Ağız ağıza verib cikkildəmək. Yaşıl tumurcuqları göyərmiş budaqlarda quşlar cikkildəşirdi. M. Süleymanov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cuqquldamaq — f. 1. Bax cikkildəmək. 2. məc. Ötmək, birnəfəsə danışmaq. Nə cuqquldayırsan? …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cüyüldəmək — f. Cikkildəmək, ciyildəmək. Fərli cücə yumurtada cüyüldər. (Ata. sözü) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haçaquyruq(lu) — sif. Quyruğu haça şəklində olan. Nə üçtelli durna, nə də; haçaquyruq qaranquşam; Bütün qışı cikkildəyib; Yem axtaran hansı quşam? M. D …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köçəri — sif. 1. Oturaq həyat keçirməyən, ev eşiyi ilə daim bir yerdən başqa yerə köçən (oturaq ziddi). Köçəri tayfalar. Köçəri xalqlar. // is. mənasında. Bu cür həyat sürən adam. Cikkildəyir quşlar yuvalarında; Köçərilər durmuş obalarında. A. S..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”